ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 2πρ Φροντιστήριο στο Νέο Ηράκλειο
26/04/2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ι.Ε.Κ

Το 2πρ – Πρότυπο Φροντιστήριο σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Δύναμη παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης μαθημάτων σε προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την προετοιμασία τους στις εξετάσεις.

μαθηματα πανεπιστημιο

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα / Ατομικά Μαθήματα για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν αποκλειστικότητα λόγω περιορισμένου χρόνου είτε λόγω συγκεκριμένης εξειδίκευσης του αντίστοιχου πανεπιστημιακού μαθήματος.

- Ολιγομελή Τμήματα τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα.

- Στους φοιτητές παρέχεται έντυπο Υλικό με Θεωρία και Ασκήσεις.

- Η διδασκόμενη ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις είτε αφορά τα ιδιαίτερα μαθήματα είτε τα ολιγομελή τμήματα.

- Επαναληπτικά Μαθήματα πριν τις Εξεταστικές.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό είναι έμπειρο, καταρτισμένο και εξειδικευμένο στο αντίστοιχο αντικείμενο σπουδών, αποτελείται από:

Α) Κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών

Β) Υποψήφιους διδάκτορες

Γ) Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

οι οποίοι προσφέρουν ολοκληρωμένη και μεθοδική εκπαίδευση σε όλους τους φοιτητές που αναζητούν την επιτυχία στις εξετάσεις.