Πρόγραμμα Σπουδών - 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο
25/07/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο στο Νέο  Ηράκλειο  δημιουργήθηκε συγκεκριμένο  πρόγραμμα  σπουδών για κάθε τάξη με στόχο  να τεθούν  οι σωστές βάσεις  στα κύρια μαθήματα, να διασφαλιστεί  η ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και να εξασφαλιστεί η απόλυτη επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις τάξεις Α & Β λυκείου οι οποίες είναι προπαρασκευαστικές αλλά θέτουν τις βάσεις για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

 

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για κάθε τάξη.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στόχος μας είναι να θέσουμε τις βάσεις για το Λύκειο και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στις Θετικές Επιστήμες.

Διαβάστε Περισσότερα...

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.

Διαβάστε Περισσότερα...

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο πρότυπο φροντιστήριο 2πρ ξεκινά ο διετής κύκλος σπουδών ο οποίος βασίζεται στα μαθήματα της Β Λυκείου αλλά και στην προετοιμασία της Γ Λυκείου.

Διαβάστε Περισσότερα...

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με τους πλέον έμπειρους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους καθηγητές ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνει τον διετή κύκλο σπουδών.

Διαβάστε Περισσότερα...