Πρόγραμμα Σπουδών - 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο
25/07/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο στο Νέο  Ηράκλειο  δημιουργήθηκε συγκεκριμένο  πρόγραμμα  σπουδών για κάθε τάξη με στόχο  να τεθούν  οι σωστές βάσεις  στα κύρια μαθήματα, να διασφαλιστεί  η ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και να εξασφαλιστεί η απόλυτη επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις τάξεις Α & Β λυκείου οι οποίες είναι προπαρασκευαστικές αλλά θέτουν τις βάσεις για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά προγράμμα σπουδών για κάθε τάξη.

 

 

 

 

Γυμνάσιο

Στο 2πρ Πρότυπο φροντιστήριο λειτουργεί πρόγραμμα προετοιμασίας για τις τάξεις Α, Β και Γ Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να θέσουμε τις βάσεις για το Λύκειο και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στις Θετικές Επιστήμες. Η τακτική επικοινωνία, συνεργασία και ενημέρωση με τους γονείς αποτελεί βασικό μέλημά μας για την ολοκληρωμένη πρόοδο των μαθητών. Το πρόγραμμα του 2πρ για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην εισαγωγή των εννοιών στα μαθήματα των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Ελληνικών διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Α' Γυμνασιου

Με την βοήθεια του 2πρ στην Α' Γυμνασίου εξασφαλίζονται οι σωστές βάσεις στα Μαθηματικά, στη Φυσική & στα Ελληνικά, καλύπτονται κενά ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις σωστές βάσεις και να εξοικειωθούν με την ποιότητα του τρόπου διαβάσματος

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ελληνικά 2+1
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Σύνολο 7

Β' Γυμνασιου

Θέτοντας τις βάσεις από την Α Γυμνασίου και εισάγοντας το μάθημα της Χημείας, το  πρότυπο φροντιστήριο 2πρ καθοδηγεί τους μαθητές της Β Γυμνασίου ώστε να αποκτήσουν σύστημα και μεθοδικότητα με το διάβασμα, σωστή οργάνωση του χρόνου τους και εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ελληνικά 2+1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Xημεία 1
Σύνολο 9

Γ' Γυμνασιου

H Γ' Γυμνασίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα διότι αποτελεί το υπόβαθρό για μια επιτυχημένη πορεία στο ΛύκειοΣτόχος του  πρότυπου φροντιστηρίου 2πρ είναι ο μαθητής να συνδέσει την γνώση που ήδη έχει αποκτήσει με νέα δεδομένα ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία στο μέλλον

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ελληνικά 2+1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Xημεία 1
Σύνολο 9

Λύκειο

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής στην οποία το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με την ολοκληρωμένη και μεθοδική εκπαίδευση την προσαρμόζει στους μαθητές που αναζητούν επιτυχία μέσω τις γνώσης.

Α' Λυκειου

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις. Το πρόγραμμα του πρότυπου φροντιστηρίου 2πρ εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα παρέχοντας την βασική γνώση για τα απαιτούμενα μαθήματα της Α Λυκείου. Πέρα από το βασικό πρόγραμμα σπουδών και θέλοντας να διασφαλιστεί η επιτυχία των μαθητών δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης 2 ακόμη βασικών μαθημάτων εμβάθυνσης για τις επόμενες τάξεις - Μαθηματικών και Φυσικής - προαιρετικά.

Λόγω των πολλών δραστηριοτήτων των μαθητών της Α Λυκείου, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του 2πρ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Xημεία 2
Γεωμετρία 1
Μαθηματικά Εμβάθυνσης 1
Φυσική Εμβάθυνσης 1
Σύνολο 11

Β' Λυκειου

Στο πρότυπο φροντιστήριο 2πρ ξεκινά ο διετής κύκλος σπουδών ο οποίος βασίζεται στα μαθήματα της Β Λυκείου αλλά και στην προετοιμασία της Γ Λυκείου.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. 

Στο 2πρ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβριο και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου. 

Το 2πρ λόγω της εξειδίκευσης που παρέχει, παρουσιάζει παρακάτω το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε 3 επιστημονικά πεδία.

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα & Μαθηματικά Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού & Φυσική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Xημεία Γενικής Παιδείας & Χημεία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
*Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Σύνολο 14

*Το μάθημα της Βιολογίας Προετοιμασίας Γ' Λυκείου αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες υγείας και ζωής"

**Προαιρετικά για όλες τις ομάδες προσανατολισμού ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 1ώρα

***Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού & Φυσική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Xημεία Γενικής Παιδείας & Χημεία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Μαθηματικά Προτετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Σύνολο 14

*Το μάθημα των Μαθηματικών Προετοιμασίας Γ' Λυκείου αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο  "Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες"

**Προαιρετικά για όλες τις ομάδες προσανατολισμού ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 1ώρα

***Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα & Μαθηματικά Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Xημεία Γενικής Παιδείας 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 1
Ανάπτυξη Εφαρμογών (Α.Ε.Π.Π.) 1
*Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Σύνολο 14

*Το μάθημα της Βιολογίας Προετοιμασίας Γ' Λυκείου αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες υγείας και ζωής"

**Προαιρετικά για όλες τις ομάδες προσανατολισμού ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 1ώρα

***Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων

Γ' Λυκειου

Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με τους πλέον έμπειρους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους καθηγητές ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνει τον διετή κύκλο σπουδών ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να πραγματοποιούνται τελικές επαναλήψεις, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης με στόχο οι υποψήφιοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2+1
Φυσική Προσανατολισμού 4
Xημεία Προσανατολισμού 4
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Σύνολο 16

* Μάθημα επιλογής: Βιολογία προσανατολισμού - 3 ώρες. Το μάθημα της Βιολογίας προσανατολισμού αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες υγείας και ζωής"

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2+1
Φυσική Προσανατολισμού 4
Xημεία Προσανατολισμού 4
Βιολογία Προσανατολισμού 4
Σύνολο 15

* Μάθημα επιλογής: Μαθηματικά προσανατολισμού - 5 ώρες. Το μάθημα των Μαθηματικών προσανατολισμού αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2+1
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών (Α.Ε.Π.Π.) 3
Σύνολο 14

* Μάθημα επιλογής: Βιολογία προσανατολισμού - 3 ώρες. Το μάθημα της Βιολογίας αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες Υγείας και Ζωής"

Αποφοιτοι

Στο 2πρ πρότυπο φροντιστήριο διασφαλίζεται η προετοιμασία των αποφοίτων η οποία ξεκινά με ειδικά διαμορφωμένα τμήματα και η ύλη προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες τους. Στόχος είναι να καλυφθούν κενά και αδυναμίες από προηγούμενες τάξεις, να γίνει εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων και να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των μαθητικών τμημάτων της Γ Λυκείου.