2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο - Διεύθυνση Σπουδών - Δ. ΜΠΟΥΝΤΗ
02/09/2017

Δ.ΜΠΟΥΝΤΗ

Σπουδές

  • ΠτυχίοΤμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Σχολής Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Δυναμική Τεκτονική, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος – Ε.Κ.Π.Α.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γενική και Ανόργανη Χημεία Τμήμα Χημείας- Ε.Κ.Π.Α.
  • Υποψήφια Διδάκτορας, Tμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Επαγγελματική Εμπειρία

  • Βοηθός Καθηγητή σε μαθήματα- εργαστήρια Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Καθηγήτρια σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Επιμέλεια και συνεργασία πανεπιστημιακού διδακτικού συγγράμματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ερευνητικό έργο

  • Συνεργασία με Καθηγητές τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. με στόχο γεωλογικά και γεωχημικά συμπεράσματα του ευρύτερου Ελλαδικού Χώρου.

Επικοινωνία