4,5 δις έτη σε 45’ – Επίκεντρο η Ελλάδα

4,5 δις έτη σε 45’ – Επίκεντρο η Ελλάδα

Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, το 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο (οδός Πρασίνου Λόφου 8, Νέο Ηράκλειο) πραγματοποίησε στο Πολιστιστικό Κέντρο "Βίλα Στέλλα" του Δήμου Νέου Ηρακλείου την ομιλία "4,5 δις έτη σε 45’ - Επίκεντρο η Ελλάδα" με θέμα γεωδυναμικά φαινόμενα που δημιούργησαν την σημερινή εικόνα της Γης και της Ελλάδας.

Θερμά ευχαριστούμε τον νέο Αντιπρόεδρο Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κύριο Σάκη Γαλανάκο και τον Συνταξιούχο Διευθυντή του τομέα Γεωθερμίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), κύριο Γιώργο Χατζηγιάννη οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ευχαριστούμε νέους και παλιούς μαθητές, συνεργάτες, συγγενείς και φίλους που παραβρέθηκαν στην ομιλία.

Διεύθυνση Σπουδών:  Νίκος Τσαγκρασούλης, Κώστας Παπανικολόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *