Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο βρίσκεται δίπλα στους μαθητές του - διαδικτυακά.  - 2πρ

Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο βρίσκεται δίπλα στους μαθητές του – διαδικτυακά. 

Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο συνεχίζει την προσπάθεια του δυναμικά και βρίσκεται δίπλα στους μαθητές του – διαδικτυακά.

Από τις 7 Νοεμβρίου συνεχίζουμε και βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά τηρώντας το κανονικό μας πρόγραμμα μέσω τηλεκπαίδευσης, βάζοντας test και διαγωνίσματα και έχοντας τηλεφωνική επικοινωνία σε ότι χρειαστούν.
Ευχόμαστε σύντομα να ξεπεράσουμε όλο αυτό και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλής έχοντας πιο πολύ χρόνο για διάβασμα…. για να ήμαστε καλά και να τα πούμε πάλι από κοντά!
Διεύθυνση Σπουδών
Κωνσταντίνος Παπανικολόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *