Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων - 2πρ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μια εναλλακτική επιλογή “συνέχισης” σπουδών για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αποτελεί η περίπτωση φοίτησης τους σε κάποια άλλη σχολή Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Oι λόγοι για τους οποίους οι πτυχιούχοι προτιμούν, αντί να εγγραφούν σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, να αποκτήσουν ένα δεύτερο βασικό πτυχίο είναι η ελπίδα της επαγγελματικής αποκατάστασης ενώ η αγάπη και η κλίση του υποψηφίου σε έναν συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται τους μήνες Νοέμβριου, Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, αναλόγως την απόφαση του κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος. Για το λόγο αυτό, το 2πρ – Πρότυπο Φροντιστήριο επισημαίνει 6 βασικές παραμέτρους που πρέπει να γνωρίζει κάθε υποψήφιος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

  1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, τον μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο ή Ιανουάριο από τα Τμήματα των αντίστοιχων Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
  2. Τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη ανακοινώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα και πανεπιστημιακό έτος. Ενδέχεται τόσο τα μαθήματα όσο και η ύλη τους να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.
  3. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής.
  4. Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ανακοινώνονται και προσκομίζονται στις Γραμματείες των Τμημάτων όταν βγει η αντίστοιχη ανακοίνωση.
  5. Ο καθορισμός των μαθημάτων, η εξεταστέα ύλη που θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι καθώς και οι διαδικασία κατάταξης ανακοινώνονται επίσης από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
  6. Όσοι πετύχουν την εισαγωγή τους σε ένα τμήμα των Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συνήθως εισάγονται στο Α’ ή στο Γ’ εξάμηνο ανάλογα με το τμήμα προέλευσης.

Στο 2πρ – Πρότυπο Φροντιστήριο, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία μαθητών για κατατακτήριες εξετάσεις σε ιδιαίτερα ή και τμήματα.

Καλέστε μας στο 210-2849277 και ενημερωθείτε για τα εντατικά τμήματα των κατατακτήριων εξετάσεων.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *