Σχόλια και Προτάσεις για το σύστημα εισαγωγής σε AEI - TEI

Σχόλια και Προτάσεις για το σύστημα εισαγωγής σε AEI – TEI

Με αφορμή τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα AEI - TEI αλλά και τις εξαγγελίες του Υπουργείου για την αλλαγή του συστήματος, εγείρονται διάφορα ερωτήματα και προβληματισμοί που επί χρόνια απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, καθηγητές και γονείς).

Τα αποτελέσματα της τελευταίας χρονιάς, έδειξαν για πολλοστή φορά ότι δημιουργούνται σχολές και τμήματα διαφόρων ταχυτήτων. Άλλες με πολύ υψηλές βάσεις εισαγωγής (π.χ. Ιατρικές, Πολυτεχνικές κλπ), άλλες με μέτριες επιδόσεις στα μόρια π.χ. 12.000-15.000 και άλλες εντελώς απαξιωμένες (π.χ. 4.000-5.000 μόρια) που φιλοδοξεί το νέο σύστημα να τις μετατρέψει σε ελεύθερης πρόσβασης με τον βαθμό του απολυτηρίου.

Τι μπορεί να αλλάξει;

Πιστεύω πως με κάποιες απλές και λογικές κινήσεις, θα βελτιωθεί γενικά η επικρατούσα κατάσταση.

      • Σε ότι αφορά τις σχολές του Προσανατολισμού Υγείας και Ζωής, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη και οι βάσεις τους κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα υπάρχει μια σοβαρότατη έλλειψη. Να επανέλθει ως εξεταζόμενο το μάθημα των Μαθηματικών αφενός γιατί είναι λίαν απαραίτητο και αφετέρου θα δημιουργούσε πιο υψηλό βαθμό δυσκολίας, άρα πιο χαμηλά μόρια και τελικά θα καθιστούσε πιο αξιόπιστη την επιτυχία σε αυτές.
      • Ένα άλλο πολύ σημαντικό παράδοξο είναι ότι σε πολλές σχολές, ακόμα και ΑΕΙ, η εισαγωγή μαθητών αρκεί και με 4.000-5.000 μόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει βάση τουλάχιστον το 10 για να δικαιούται κάποιος να διεκδικεί θέση σε αυτά.
      • Ένα άλλο παράδοξο που παρατηρείται είναι να υπάρχουν σχολές και μάλιστα θετικού προσανατολισμού όπου υποψήφιοι με πολύ χαμηλές επιδόσεις στα αντίστοιχα βασικά τους μαθήματα (π.χ. Μαθηματικά στο Μαθηματικό) ακόμα και κάτω από την βάση, έχουν θέση σε αυτά. Μια πρόταση θα ήταν να καθιερωθεί ένας απαιτούμενος βαθμός επίδοσης (βάση) στα μαθήματα αυτά.

Κωνσταντίνος Παπανικολόπουλος
Μαθηματικός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *