Πρόγραμμα Σπουδών - 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο
22/07/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Λύκειο

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής στην οποία το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με την ολοκληρωμένη και μεθοδική εκπαίδευση την προσαρμόζει στους μαθητές που αναζητούν επιτυχία μέσω τις γνώσης.

Γ' Λυκειου

Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με τους πλέον έμπειρους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους καθηγητές ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνει τον διετή κύκλο σπουδών ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να πραγματοποιούνται τελικές επαναλήψεις, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης με στόχο οι υποψήφιοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2+1
Φυσική Προσανατολισμού 4
Xημεία Προσανατολισμού 4
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Σύνολο 16

* Μάθημα επιλογής: Βιολογία προσανατολισμού - 3 ώρες. Το μάθημα της Βιολογίας προσανατολισμού αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες υγείας και ζωής"

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2+1
Φυσική Προσανατολισμού 4
Xημεία Προσανατολισμού 4
Βιολογία Προσανατολισμού 4
Σύνολο 15

* Μάθημα επιλογής: Μαθηματικά προσανατολισμού - 5 ώρες. Το μάθημα των Μαθηματικών προσανατολισμού αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2+1
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών (Α.Ε.Π.Π.) 3
Σύνολο 14

* Μάθημα επιλογής: Βιολογία προσανατολισμού - 3 ώρες. Το μάθημα της Βιολογίας αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες Υγείας και Ζωής"

Αποφοιτοι

Στο 2πρ πρότυπο φροντιστήριο διασφαλίζεται η προετοιμασία των αποφοίτων η οποία ξεκινά με ειδικά διαμορφωμένα τμήματα και η ύλη προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες τους. Στόχος είναι να καλυφθούν κενά και αδυναμίες από προηγούμενες τάξεις, να γίνει εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων και να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των μαθητικών τμημάτων της Γ Λυκείου.