Πρόγραμμα Σπουδών - 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο
21/07/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γυμνάσιο

Στον όμιλο φροντιστηρίων "Δύναμη' σε συνεργασία με το 2πρ Πρότυπο φροντιστήριο λειτουργεί πρόγραμμα προετοιμασίας για τις τάξεις Α, Β και Γ Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να θέσουμε τις βάσεις για το Λύκειο και να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών στις Θετικές Επιστήμες. Η τακτική επικοινωνία, συνεργασία και ενημέρωση με τους γονείς αποτελεί βασικό μέλημά μας για την ολοκληρωμένη πρόοδο των μαθητών. Το πρόγραμμα του ομίλου φροντιστηρίων "Δύναμη' σε συνεργασία με το 2πρ Πρότυπο φροντιστήριο για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην εισαγωγή των εννοιών στα μαθήματα των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Ελληνικών διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Α' Γυμνασιου

Με την βοήθεια του ομίλου φροντιστηρίων "Δύναμη' και σε συνεργασία με το 2πρ Πρότυπο φροντιστήριο στην Α' Γυμνασίου εξασφαλίζονται οι σωστές βάσεις στα Μαθηματικά, στη Φυσική & στα Ελληνικά, καλύπτονται κενά ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις σωστές βάσεις και να εξοικειωθούν με την ποιότητα του τρόπου διαβάσματος

Μελετη Γυμνασιου

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων "Δύναμη" σε συνεργασία με το πρότυπο φροντιστήριο 2πρ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργανωμένη και μεθοδική προετοιμασία για τις καθημερινές απαιτήσεις το σχολικού προγράμματος. Για τους λόγους αυτούς εντάσσουμε από τη φετινή χρονιά και εξής στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα Κέντρο Μελέτης με στόχο την τακτική προετοιμασία και μελέτη των μαθητών του Γυμνασίου.

Β' Γυμνασιου

Θέτοντας τις βάσεις από την Α Γυμνασίου και εισάγοντας το μάθημα της Χημείας, ο όμιλος φροντιστηρίων "Δύναμη' σε συνεργασία με το 2πρ Πρότυπο φροντιστήριο καθοδηγεί τους μαθητές της Β Γυμνασίου ώστε να αποκτήσουν σύστημα και μεθοδικότητα με το διάβασμα, σωστή οργάνωση του χρόνου τους και εξοικείωση με τις γραπτές εξετάσεις.

Γ' Γυμνασιου

H Γ' Γυμνασίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα διότι αποτελεί το υπόβαθρό για μια επιτυχημένη πορεία στο ΛύκειοΣτόχος του ομίλου φροντιστηρίων "Δύναμη' σε συνεργασία με το 2πρ Πρότυπο φροντιστήριο  είναι ο μαθητής να συνδέσει την γνώση που ήδη έχει αποκτήσει με νέα δεδομένα ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία στο μέλλον.