Πρόγραμμα Σπουδών - 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο
22/07/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Λύκειο

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής στην οποία το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με την ολοκληρωμένη και μεθοδική εκπαίδευση την προσαρμόζει στους μαθητές που αναζητούν επιτυχία μέσω τις γνώσης.

Β' Λυκειου

Στο πρότυπο φροντιστήριο 2πρ ξεκινά ο διετής κύκλος σπουδών ο οποίος βασίζεται στα μαθήματα της Β Λυκείου αλλά και στην προετοιμασία της Γ Λυκείου.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. 

Στο 2πρ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβριο και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου. 

Το 2πρ λόγω της εξειδίκευσης που παρέχει, παρουσιάζει παρακάτω το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε 3 επιστημονικά πεδία.

ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα & Μαθηματικά Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού & Φυσική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Xημεία Γενικής Παιδείας & Χημεία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
*Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Σύνολο 14

*Το μάθημα της Βιολογίας Προετοιμασίας Γ' Λυκείου αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες υγείας και ζωής"

**Προαιρετικά για όλες τις ομάδες προσανατολισμού ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 1ώρα

***Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού & Φυσική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Xημεία Γενικής Παιδείας & Χημεία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Μαθηματικά Προτετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Σύνολο 14

*Το μάθημα των Μαθηματικών Προετοιμασίας Γ' Λυκείου αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο  "Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες"

**Προαιρετικά για όλες τις ομάδες προσανατολισμού ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 1ώρα

***Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα & Μαθηματικά Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Xημεία Γενικής Παιδείας 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 1
Ανάπτυξη Εφαρμογών (Α.Ε.Π.Π.) 1
*Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 1
Σύνολο 14

*Το μάθημα της Βιολογίας Προετοιμασίας Γ' Λυκείου αφορά τους μαθητές που θέλουν να έχουν επιλογή και στο επιστημονικό πεδίο "Επιστήμες υγείας και ζωής"

**Προαιρετικά για όλες τις ομάδες προσανατολισμού ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - 1ώρα

***Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων