Πρόγραμμα Σπουδών - 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο
21/07/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Λύκειο

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής στην οποία το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με την ολοκληρωμένη και μεθοδική εκπαίδευση την προσαρμόζει στους μαθητές που αναζητούν επιτυχία μέσω τις γνώσης.

Α' Λυκειου

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις. Το πρόγραμμα του πρότυπου φροντιστηρίου 2πρ εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα παρέχοντας την βασική γνώση για τα απαιτούμενα μαθήματα της Α Λυκείου. Πέρα από το βασικό πρόγραμμα σπουδών και θέλοντας να διασφαλιστεί η επιτυχία των μαθητών δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης 2 ακόμη βασικών μαθημάτων εμβάθυνσης για τις επόμενες τάξεις - Μαθηματικών και Φυσικής - προαιρετικά.

Λόγω των πολλών δραστηριοτήτων των μαθητών της Α Λυκείου, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του 2πρ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Xημεία 2
Γεωμετρία 1
Μαθηματικά Εμβάθυνσης 1
Φυσική Εμβάθυνσης 1
Σύνολο 11