Πειράματα Χημείας - 2πρ

Πειράματα Χημείας

Στο 2πρ αγαπάμε τις επιστήμες και ιδιαίτερα τη χημεία!

Μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε που μας χρησιμεύει η επιστήμη της Χημείας στην καθημερινότητα μας καθώς η θεωρία δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την πρακτική υπόσταση της Χημείας.

Για το λόγο αυτό, το Σάββατο στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση πειραμάτων Χημείας, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του φροντιστηρίου μας.

Διάφορα πειράματα έδωσαν μια πρακτική ιδέα των δυνατοτήτων της αγαπημένης μας Χημείας ενώ παράλληλα επεξηγούσαν βασικές θεωρητικές ασκήσεις.

Στο τέλος της παρουσίασης και με οδηγό την καθηγήτρια Δρ. Δήμητρα Μπουντή, οι μαθητές συμμετείχαν στο διαδραστικό πείραμα της σαπωνοποιίας. Στην επόμενη παρουσίαση ο κάθε μαθητής θα λάβει ένα σαπούνι φτιαγμένο από τα χέρια του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *