Πειράματα Χημείας - 2πρ

Πειράματα Χημείας

Στο 2πρ αγαπάμε τις επιστήμες και ιδιαίτερα τη χημεία!

Μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουμε που μας χρησιμεύει η επιστήμη της Χημείας στην καθημερινότητα μας καθώς η θεωρία δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την πρακτική υπόσταση της Χημείας.

Για το λόγο αυτό, το Σάββατο στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση πειραμάτων Χημείας, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του φροντιστηρίου μας.

Διάφορα πειράματα έδωσαν μια πρακτική ιδέα των δυνατοτήτων της αγαπημένης μας Χημείας ενώ παράλληλα επεξηγούσαν βασικές θεωρητικές ασκήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *