Β' Λυκείου - Διετής κύκλος σπουδών - 2πρ

Β’ Λυκείου – Διετής κύκλος σπουδών

Β ΛΥΚΕΙΟΥ – Διετής κύκλος σπουδών

Στο πρότυπο φροντιστήριο 2πρ ξεκινά ο διετής κύκλος σπουδών ο οποίος βασίζεται στα μαθήματα της Β Λυκείου αλλά και στην προετοιμασία της Γ Λυκείου.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

Στο 2πρ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβριο και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου.

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το 2πρ πρότυπο φροντιστήριο με τους πλέον έμπειρους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους καθηγητές ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνει τον διετή κύκλο σπουδών ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να πραγματοποιούνται τελικές επαναλήψεις, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης με στόχο οι υποψήφιοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στο 2πρ πρότυπο φροντιστήριο διασφαλίζεται η προετοιμασία των αποφοίτων η οποία ξεκινά με ειδικά διαμορφωμένα τμήματα και η ύλη προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες τους. Στόχος είναι να καλυφθούν κενά και αδυναμίες από προηγούμενες τάξεις, να γίνει εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων και να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των μαθητικών τμημάτων της Γ Λυκείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *