Α' Λυκείου - Νέο σύστημα & τράπεζα θεμάτων - 2πρ

Α’ Λυκείου – Νέο σύστημα & τράπεζα θεμάτων

Α    ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ  ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ  ΑΕΙ

Ο  τίτλος και μόνο μας δίνει να καταλάβουμε  όλοι  ότι  ανοίγει  ένα  εντελώς  διαφορετικό  τοπίο  για  τους  μαθητές  που  θα  φοιτήσουν  φέτος  στην  Α  λυκείου.

Αυτομάτως  μπαίνουν   σε  μια  διαδικασία  3-ετη  που  θα  οδηγήσει  στην  εισαγωγή  τους  στα  ΑΕΙ  το  2023.

Οι  βασικοί  σταθμοί  αυτής  της  πορείας  που  πρέπει  να  σταματήσουμε  και  να  επικεντρώσουμε  το  ενδιαφέρον  μας  είναι :

 

ΣΤΑΘΜΟΣ 1.

Ο  βαθμός  που  θα  συγκεντρώσει  κάποιος  μαθητής  στην  Α  λυκείου  θα  συμμετέχει  σε  ποσοστό  2%  όπως  έχει  ειπωθεί  σύμφωνα  με  το  νέο  σύστημα  για  την  εισαγωγή  τους  στα  ΑΕΙ.

 

ΣΤΑΘΜΟΣ 2.

Οι  προαγωγικές  εξετάσεις  για  την  Α  λυκείου  θα  διεξάγονται  με  θέματα  που  θα  επιλέγονται  κατά  50%  από τους  διδάσκοντες  καθηγητές  και  κατά  50%  από  τράπεζα  θεμάτων  με  κλήρωση.

 

ΣΤΑΘΜΟΣ  3.

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  οι  εξετάσεις  της  Α  λυκείου  αποκτούν  χρώμα  πανελλαδικών  κατά  κάποιον  τρόπο.

 

ΣΤΑΘΜΟΣ  4.

Όπως  αντιλαμβάνεται  ο  κάθε  ένας  ειδικά  σε  ότι  αφορά  τα  θετικά  κατ  εξοχήν  μαθήματα   μαθηματικά  -φυσική –χημεία, αλλά  και  γλώσσα – ν. Ελληνικά, έκθεση  είναι  αυτονόητη   η  κατάλληλη  και  σε  βάθος   προετοιμασία  για  την  καλύτερη   δυνατή  αντιμετώπιση  των  εξετάσεων.

Το   « 2πρ»    ως  απολυτά  εξειδικευμένο  θετικό  φροντιστήριο  προτείνει:

 

  • Ένα  ειδικό  πρόγραμμα  (3-τους)  προετοιμασίας  που  για  την  Α  λυκείου  αφορά:

Μαθηματικά (άλγεβρα) 3 ώρες  εβδομαδιαία  2 ώρες  υλη της  Α  Λυκείου  και  1 ώρα  εξειδικευμένης  εμβάθυνσης  που  επικεντρώνεται  σε  πιο  απαιτητικά  θέματα  που  αποτελούν  και  υποδομή  για  τις  επόμενες  τάξεις.

 

Όμοια  για  τη  φυσική  3 ώρες  εβδομαδιαία  (2 ώρες)  και 1 ώρα  αντίστοιχα.

Για  τη  χημεία  2 ώρες  1+1 όπως  και  στα  προηγούμενα.

Για  τη  γλώσσα, νέα  Ελληνικά  έκθεση  2 ώρες  και  εισαγωγή  στην  λογοτεχνία  που  σιγά  σιγά  γίνεται  η  εξοικείωση  του  μαθητή  στο  αντικείμενο  αυτό  που  έχει  εισαχθεί  σαν  εξεταζόμενο  τα  τελευταία  τρία  χρονιά.

Τέλος  2 ώρες  στη  γεωμετρία  που  ξεκινά  για  πρώτη  φορά  ως  καινούριο  αντικείμενο  με  αρκετα  υψηλό  επίπεδο  δυσκολίας – απαιτητικό  και  υποδομής  ειδικά  σε  κάποια  κομμάτια  που  χρειάζονται  για  τα  επόμενα  χρονιά.

  • Για όλα  τα  παραπάνω  παρέχουμε  ένα  ολοκληρωμένο  πακέτο  βιβλίων  ανά  μάθημα , των  καθηγητών  συγγραφέων  του  φροντιστηρίου, που  περιέχουν  τα  καταλληλά  εφόδια  για  την  καλύτερη  και  σε  βάθος  προετοιμασία.
  • Ένα πολύ  αυξημένο  πρόγραμμα  διαγωνισμάτων  κάθε  Σάββατο  από 3|10|2020-29|5|2021  ώστε  οι  μαθητές  να  εξοικειώνονται  με  τις  γραπτές  δοκιμασίες  προσομοίωσης  πανελλαδικών.
  • Ένα ειδικό  πρόγραμμα   <<Μαραθωνίων>> εννοείται  χωρίς  επιπλέον  οικονομική  επιβάρυνση,  οπού  θα  γίνεται  κάλυψη  κενών  στην  διδαχθείσα  μέχρι  εκείνη  την  στιγμή  υλη.
  • Ένα ειδικό  επιπλέον  πρόγραμμα  ενίσχυσης   για  κάθε  μαθητή  ξεχωριστά    που  θα  αντιληφθούμε  ότι  παρουσιάζει  επιώ  πλέον  προβλήματα  στα  μαθήματα  που  παρέχουμε.
  • Τακτική επικοινωνία  με  τους  γονείς  σε ( 4)  προκαθορισμένες  ενημερώσεις, σχόλια  καθηγητών  ανά  μηνά  που  μπορούν  να βλέπουν  και  τέλος  ανά  πασά  στιγμή  που  εκείνοι  η  εμείς  κρίνουμε  απαραίτητη  επι  πλέον  συνάντηση.

 

Κλείνοντας  τα  προηγούμενα  έξι(6)  βασικά  θέματα  που  αναλαμβάνουμε  να  φέρουμε  εις  πέρας,  θα  ήθελα  να  τονίσω  ότι  το  πρωταρχικό  μας  μέλημα  είναι  η  τήρηση  κατά  γράμμα  των  παραπάνω,  η  αξιοπιστία  που  οφείλουμε  να  έχουμε  και  είναι  δέσμευση  για  το  <<2πρ>>  που  αλώστε  είναι  και  ο  λόγος  που  μας  εμπιστεύεστε  σαν  οδηγούς  αλλά  και  συνοδοιπόρους  των  παιδιών  σας  στην  προσπάθεια  τους!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *