Α' Λυκείου - Με τη σκέψη στο μηχανογραφικό | 2πρ Πρότυπο Φροντιστήριο

Α’ Λυκείου – Με τη σκέψη στο μηχανογραφικό

Στην Β’ Λυκείου θα δηλώνεται το μηχανογραφικό.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου, ανακοίνωσε νέες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της παιδείας που αλλάζουν το τοπίο για τους μαθητές ακόμη και από την φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, όλοι οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούνται να δηλώσουν σχολές προτίμησης κάνοντας το αρχικό μηχανογραφικό στο τέλος της σχολικής χρονιάς (τον Ιούλιο) της Β’ Λυκείου και όχι στην Γ’ Λυκείου όπως συνηθιζόταν. Μάλιστα οι μαθητές που δεν θα υποβάλουν την Α’ δήλωση χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλύοντας τις νέες μεταρρυθμίσεις, φαίνεται πως είναι απαραίτητο για τους μαθητές της Α’ Λυκείου να γνωρίζουν από τη φετινή χρονιά, αν όχι τα τμήματα τα οποία θέλουν να εισαχθούν, τουλάχιστον τον προσανατολισμό που θα ακολουθήσουν στην Β’ Λυκείου. Με αυτή την αλλαγή η πρώτη τάξη του λυκείου μετατρέπεται σε μια τάξη ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρώνονται νωρίτερα προς ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Το 2πρ – πρότυπο φροντιστήριο με συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο “ORIENTUM” παρέχουν δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού όπου

  1. εξετάζει και αναλύει την προσωπικότητα των μαθητών
  2. τις κλίσεις τους
  3. τις επαγγελματικές τους αξίες

Ταυτόχρονα παρέχει στον μαθητή:

  1. 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε παραγράφους για εύκολη κατανόηση.
  2. Επαγγελματικά ενδιαφέροντα που σχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο
  3. Αναλυτική παρουσίαση όλων των επιστημονικών πεδίων που θα ήταν καλό να επιλέξει προτείνοντας του την σωστή κατεύθυνση, όπως και
  4. Έτοιμο μηχανογραφικό το οποίο προκύπτει από όλα τα προηγούμενα.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για το πότε προσφέρονται οι δωρεάν αξιολογήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού του 2πρ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *