Ανακοίνωση - 2πρ

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς, Χρόνια πολλά! Χριστός Ανέστη!
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, υγιείς και δυνατοί!
Έπειτα από 1,5 μήνα,περίπου, διαδικτυακών μαθημάτων, διαγωνισμάτων και ασκήσεων προς τα παιδιά κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για την επίδοσή τους, για την πορεία των μαθημάτων.
Την Κυριακή Μαΐου 2020 στις 17.00 (γονείς Α΄ Λυκείου) και στις 18.00 (γονείς Β΄Λυκείου) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω του Skype των παιδιών.
Θέματα ενημέρωσης:
  1. Επίδοση των μαθητών (Σχόλια, βαθμολογίες).
  2. Θερινή προετοιμασία
  3. Τρόπος συνέχισης μαθημάτων στο επόμενο διάστημα που έμεινε μέχρι να λήξει το σχολικό έτος.
Διεύθυνση Σπουδών: 
Κωνσταντίνος Παπανικολόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *